Kuća planinskog proizvoda - "Medena kuća" je objekt tradicionalnog tipa gradnje (velebitska kuća) u kojoj bi se nalazila soba za ispitivanje hrane te bi se uspostavila nova oznaka "Planinski proizvod", prodajni i izložbeni dio planinskih proizvoda (mliječni proizvodi poput sira, vino, med, razni džemovi, mesnati proizvodi). Osim toga, u sklopu objekta bi se nalazila kuhinja - praktikum, koja bi bila opremljena po HACCP standardu. Ista bi služila OPG-ovima da koriste profesionalne aparate i alate u kuhinji za preradu svojih proizvoda (npr. džem ili čaj). Samim tim bi zadovoljili potrebne minimalne tehničke uvjete za preradu. Također, istom bi se mogli koristiti za praktikum odnosno za radionice u sklopu edukacije poljoprivrednih proizvođača.

„Kuća bi bila opremljena multimedijalnom dvoranom, skladištem te prostorijama za održavanje različitih treninga/radionica iz poljoprivredno prehrambenog područja. Ona je svojevrsni poslovni inkubator/čvorište za poljoprivredna gospodarstva koja na jednom mjestu imaju stručnu potporu od edukacije, praktikuma, prerade, testiranja, skladištenja do prodaje svojih proizvoda“, naglašava Ivana Dević, zamjenica ravnatelja Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA. Za realizaciju projekta čeka se otvaranje prvog natječaja za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Paralelno sa razvojem ovog projekta, razvijala bi se i oznaka brenda te predstavljali potencijali velebitskog područja: etno, eko, eno, gastro obilježja kao i prirodna geografska obilježja s naglaskom na floru i faunu područja (zaštićena područja).

Specifičnost Medene kuće je što bi se uspostavila nova regionalna oznaka "Planinski proizvod" (Uredba 665/2014) koja će objediniti sve autohtone proizvode velebitskog područja te na taj način osim zadržavanja kvalitete proizvoda i stvaranja novog turističkog proizvoda, omogućiti razvoj i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava planinskog područja (Velebit) Zadarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

„Izgradnjom i opremanjem tradicionalne kuće na Velebitu (Općina Jasenice) stvoriti će se osim tehnoloških i infrastrukturnih preduvjeta za razvoj, i novi turistički proizvod odnosno turistička destinacija“, kaže Dević te dodaje kako se jedna od inicijativa Općine odnosi na izgradnju i opremanje Medene kuće u sklopu kompleksa objekata izgrađenih u tradicionalnom stilu ovog područja, a koji se nalazi na povoljnoj lokaciji neposredno uz državnu prometnicu D 54.

Osim primarnih gore navedenih funkcija, Medena kuća trebala bi postati i središte pčelarskog interesa i jedinstven kompleks u ovom dijelu Republike Hrvatske, a koji je usmjeren na sadržaje poput: održavanja susreta pčelara i svih struka koje su indirektno povezane sa pčelarstvom, uspostave laboratorija za ispitivanje kvalitete meda i uspostave ureda za izdavanje oznake Planinski proizvod, opremanje prostora za druženje, prezentaciju i prodaju pčelarskih proizvoda itd. što će zasigurno doprinos dati atraktivnosti sadržajnoj komponenti turističke ponude, s obzirom na to da je Velebitski med proizvod koji je cijenjen, a garancija kvalitete je podrijetlo.

Stratešku važnost lokalne proizvodnje hrane, odnosno kratkih lanaca opskrbe, prepoznala je i Europska unija. Europska komisija je u zakonodavstvo, koje se odnosi na politiku ruralnog razvoja, ugradila mjere koje potiču i podržavaju daljnji razvoj ruralnog područja, odnosno lokalnog sektora proizvodnje hrane i kratkih lanaca opskrbe. Kako bi se u primjerenom roku omogućilo da se ostvare ove namjere predložen je Akcijski plan promoviranja i jačanja kratkih lanaca u opskrbi hranom ustanova iz javnog sektora.

Jedan od glavnih razloga niske konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednih proizvoda, odnosno proizvoda domaćih poljoprivrednih gospodarstava je mala, neorganizirana, raznovrsna i usitnjena poljoprivredna proizvodnja sezonskog karaktera koja ponuđenim količinama teško nalazi put na tržištu, a još teže ostvaruje svoj plasman pri opskrbi ustanova iz javnog sektora. Cilj je stvoriti poticajnu investicijsku klimu, jednostavnije uvjete poslovanja i osigurati konkurentan pristup tržištu prehrambenih proizvoda na unutarnjem tržištu.

„Na području Općine Jasenice ima 104 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a procjenjuje se da bi pod Medenom kućom svoje proizvode moglo plasirati ili koristiti njegove usluge više od polovice tih proizvođača. Lokalni proizvođači mogu ovaj projekt iskoristiti za daljnji razvoj i podizanje kvalitete proizvoda, odnosno mogu planirati povećanje broja proizvoda ili količina proizvoda koje će nuditi tržištu“, kaže Dević te dodaje „Unatoč postojanju dugogodišnje pčelarske tradicije, pčelarstvo Općine Jasenice danas se svodi isključivo na hobi proizvodnju. Anketa provedena među obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima istaknula je nedostatak uvjeta za proizvodnju sukladno HACCP sustavu te nedostatak financijskih, kadrovskih i stručnih kapaciteta za otklanjanje tih nedostataka.“

Međusobno povezivanje lokalnih proizvođača omogućava da veći dio novostvorene dodatne vrijednosti proizvoda ostane proizvođaču, umjesto da se kroz opskrbni lanac, preko velikog broja sudionika u procesu distribucije, prelije izvan lokalnog gospodarstva. Kraći lanci opskrbe (izravna prodaja ili uz minimalan broj posrednika) omogućuju proizvođačima veći udio u tržišnoj cijeni proizvoda čime se povećava njihov dohodak.

 

 

 

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju