Uredništvo

UREDNIŠTVO

Tihana Korać

glavna urednica

Srđan Brajković

urednik

Đuro Vitković

prodaja oglasnog prostora

e-mail adresa

punkufer@novatv.hr

NOVA TV d.d.

Naziv trgovačkog društva

NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva

1417398

OIB trgovačkog društva

75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva

predsjednik Uprave Dražen Mavrić
i članica Uprave Diana Roginić

Glavna urednica Nove TV

Zrinka Jankov

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon i faks

T: +385 1 6008300+385 1 6008300
F: +385 1 6008333

e-mail adresa

novatv@novatv.hr

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Naziv pravne osobe

Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću

OIB

97317915987

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Rue Edward Steichen 2, L-2540 Luxembourg

Postotak u udjelu vlasništva

ukupno: 100

Temeljni kapital

 Jedini osnivač društva Nova TV d.d., jedini dioničar, dakle i jedini vlasnik Nove TV d.d. je SLOVENIA BROADBAND S.Á R.L., sa sjedištem u Luxembourgu, Rue Edward Steichen 2, L-2540 Luxembourg.
Slovenia broadband S.Á R.L. je dioničar sa:
– 220 dionica serije A, nominalne vrijednosti 500,00 kn po dionici
– 1780 dionica serije B nominalne vrijednosti 18.000,00 kn po dionici
– 2200 dionica serije C nominalne vrijednosti 20.000,00 kn po dionici,
što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva Nova TV d.d., odnosno temeljni je kapital u iznosu od 76.150.000,00 kn podijeljen na 4200 redovnih dionica.