Putem interaktivne karte, galerijom fotografija i opisnim tekstom, mitom vezanim uz nastanak pojedinog lokaliteta, korisnika vodi kroz sedamdesetak lokaliteta, približava gradsku prošlost, te omogućuje lakše snalaženje kulturnim rutama grada i bržu dostupnost željenim informacijama. Austrougarska Pula povezana je s programom "1914. - Puna je Pula / Pola gremita", kojim se obilježava stogodišnjica Prvog svjetskog rata, javlja portal Pula Info.


Mobilnom aplikacijom obuhvaćeni su i najznačajniji kulturni punktovi grada: kategorije "Pula+" i "Pula+ eventi" preporučuju posjet muzejima, galerijama, kazalištu, multimedijalnom centru te kulturnim manifestacijama te projektima koji se održavaju u sklopu programa "1914. - Puna je Pula".

Razvoj mobilne aplikacije je samo dio kulturno-turističkog proizvoda koji obuhvaća i tiskano izdanje vodiča "pula+ heritage tour" na pet jezika, DVD postcard i izradu suvenira.

Android verziju aplikacije moguće je besplatno preuzeti na ovoj stranici.

 

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju