Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako je ovo još jedna aplikacija koja će na poseban način grad predstaviti turistima, ali i njenim stanovnicima. Korištenje ove aplikacije izravno je povezano s projektom besplatnog bežičnog interneta u Rijeci i povećava potporu pozitivnom turističkom trendu Rijeke koja bilježi povećanje turističkog prometa od 22 posto u prvih šest mjeseci, a na području grada čak 25 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. 

Rijeka Connect je turistička aplikacija za pametne telefone bazirane na iOS i Android platformama. Korištenjem aplikacije korisnicima se omogućuje povijesni prikaz kulturnih znamenitosti grada Rijeke pomoću proširene stvarnosti (eng. Augmented Reality). Sadržaj aplikacije je, uz hrvatski jezik, prilagođen na tri strana jezika; engleski, talijanski i njemački. Aplikacija uz prikaz kulturnih znamenitosti nudi i kalendar događanja.

Korisnici se, nadalje, obavještavaju o ostalim događanjima putem notifikacija sukladno odabranom jeziku aplikacije. Nakon prvog pokretanja korisnik u potpunosti može uživati u aplikaciji i u situacijama kada mu je podatkovni promet nedostupan. U slučaju dostupnosti podatkovnog prometa aplikacija provjerava sa udaljenim poslužiteljem eventualne promjene koje ažurira sa lokalnom bazom, javljaju na stranici Ministarstva turizma RH.