Savolainen je posjetio sve arheološke lokacije na kojima je istraživala Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”: sonde u podnožju te sam vrh piramide, popločane terase na Bosanskoj piramidi Mjeseca, prahistorijski Podzemni labirint Ravne, KTK tunele te tumulus u Vratnici.

Inžinjer Savolainen je koristio slijedeće instrumente: MOTU 896 digital interface Pro Tools 9.06, PRAAT phonetic audio software, BatSound software, Tascan DR-680 I ZOOM H4n digitalne rekordere, DPA 4006 mikrofone (YLE Finland), S DEM senzore (dizajner ing. S. Mizdrak, Zagreb), Auarian audio hidrofoni, Peterson D1000 ultrazvuk detektori (Upsala Science Park, Sweden). Snimanja ultrazvučnih, elektromagnetnih i infrazvučnih fenomena su vršena simultano.

Preliminarni zaključci istraživanja dokazali su postojanje anomalija koje se ne mogu objasniti prirodnim djelovanjem:
- Kontinuirano elektromagnetno (EM) i ultrazvučno (UZ) zračenje na vrhu Bosanske piramide Sunca
- Korelacija između EM i UZ zračenja na vrhu Bosanske piramide Sunca i Podzemnih tunela, što potvrđuje da je riječ o istom građevinskom kompleksu
- Korelacija između svih lokacija Bosanske doline piramida i generiranje energetskog vorteksa iz doline

Kompletni rezultati će se dati na uvid javnosti nakon procesuiranja, javljaju sa stranice Piramida Sunca. Stvarno je vrijeme za izlet, zar ne?