Budući da ovaj poduhvat zahtjeva rezanje limenke nožem, ne pokušavajte ovo nakon konzumiranja previše piva, ako ste maloljetni, ili imate pametnija posla. Dakle, polako!