Grad se prvi put spominje već u 6. stoljeću, no danas je poznato kako je nastao u razdoblju od 3. do 6. st.. Kasnija povijest Rovinja se i danas može iščitati s lica njegove arhitekture, gdje je vidljiv utjecaj Venecije, pod čiju vlast je došao 1283. godine.
Rovinj se tokom povijesti razvijao kao pomorski grad, a sve do polovice 19. st. je bio najveća luka na zapadnoj obali Istre.
Danas je Rovinj jedno od najomiljenijih odredišta za turiste koji ovdje dolaze iz čitavog svijeta. Bilo da se radi o backpackerima, ili turistima veće platežne moći. No to i ne čudi, jer grad zaista ima štošta za ponuditi.

TOP 5 Atrakcija

1. Crkva Svete Eufemije - Crkva Sv. Eufemije (poznata i kao Sveta Fuma) najpoznatiji je spomenik u Rovinju. Na mjestu današnje crkve tada je bila mala crkvica sv. Jurja, na čijem se mjestu u 10. stoljeću počinje graditi nova, veća crkva. Uz crkvu nalazi se i zvonik, čija je izgradnja započela 1651. godine, a trajala je 26 godina. Danas je toranj crkve ujedno i najviši zvonik u Istri.

2. Otok Poluotok - Rovinj je svoj život započeo na nekadašnjem otoku Mons Albanus. Prvi arheološki tragovi života sežu u brončano doba, a starogradska se jezgra počela razvijati u 3. stoljeću. Početkom pak 18. stoljeća grad se širi izvan gradskih zidina i na kopno, a kanal između otoka i kopna 1763. je zatrpan. I, stari dio grada našao se na poluotoku.

3. Gradski bedemi i vrata - Već u 7. stoljeću Rovinj je bio opasan gradskim bedemima, kasnije pojačavanim i dograđivanim gradskim kulama. Grad je imao sedam vrata, a sačuvana su troja: Vrata sv. Benedikta, Portica i Vrata Sv.Križa.

4. Balbijev luk - Na njegovom današnjem mjestu nekada su bila glavna vrata utvrđenog grada, Porton della pescheria. Godine 1678. – 1679. stara se gradska vrata ruše i na njihovom se mjestu gradi Balbijev luk.

5. Gradska palača - Nekad je bila pretorska palača čiji „temelji“ potiču iz 1308. U dijelu prizemlja nalazio se čak i zatvor dok je na katu bila velika sala Gradskog vijeća, uredi te arhiv. Danas je ona sjedište gradonačelnika i gradske uprave.

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju