Dakle, kao prvo, zaboravite na Guinness iz boce, čak će i limenka biti bolja, o blasfemije! No, pravi Guinness potražite ipak iz točionika, ali pomno pripazite tko ga i kako toči... Pivili!