Povoljan topografski položaj
Vinkovaca oduvijek je privlačio mnoge kulture koje su ovdje nalazile svoje mjesto za život. Još od 6. tisućljeća prije nove ere, najuže gradsko područje bilo je naseljeno, pa se s dobrim razlogom može reći da su Vinkovci u kontinuitetu naseljeni više od 8 tisuća godina.

Istraživanjima koja su se provodila 2005. godine pronađen je lokalitet najstarijeg i najvećeg prapovijesnog naselja na području grada, koje se nalazilo na lijevoj obali Bosuta u dužini većoj od jednog kilometra. Prvi stanovnici živjeli su u zemunicama i tijekom istraživanja pronađena je nadzemna kuća četverokutne osnove, a pripadaju vinkovačkoj kulturi.Drugo naselje
, koje datira iz petog tisućljeća prije nove ere, nalazi se nekoliko kilometara jugozapadno od Vinkovaca. Prva istraživanja su započela 1996. godine te je otkriveno naselje sopotske kulture koje je bilo okruženo jarkom, koji se vodom punio iz obližnjeg Bosuta.

Četvrto tisućljeće prije nove ere bilo je vrijeme kada su na Vinkovačkom području živjeli pripadnici badenske kulture. Ti stanovnici živjeli su u kućama četvrtaste osnove, a u sklopu naselja otkriveni su i ukopi u zgrčenom položaju. Prilikom iskapanja lokaliteta pronađeno je mnogo uporabnih predmeta keramičke građe. Od tada pa sve do 3. stoljeća prije nove ere na području Vinkovaca izmjenjivale su se mnoge kulture, a poklapala su se i razdoblja kada su određene kulture živjele u neposrednoj blizini jedna pored druge.

U trećem stoljeću na ovo područje dolaze Kelti, odnosno keltsko pleme Sordisci koji sa sobom donose mnoge novine. Neke od njih su lončarsko kolo, dvodijelni rotacijski žrvanj te samostalno kovanje novca. Kelti su ovdje razvijali svoje naselje sve do dolaska Rimljana na ova područja. Tada počinje razvoj rimskog grada. Grad se razvija od početka 1. stoljeća unatoč tome što su Rimljani bili prisutni na ovom području još u 1. stoljeću prije nove ere. Pojedini nalazi govore o tome da su pripadnici jednog keltskog plemena pomagali Rimljanima da osvoje ovo područje. To se utvrđuje na činjenici da je pronađen keltski grob u kojem je bio pokopan pripadnik plemena s dijelovima rimske vojne opreme.

Grad je ovdje osnovan prvenstveno zbog svog strateškog položaja na raskrižju putova. Grad je nastao pod nazivom Colonia Aurelia Cibalae. Prvotno su građane činili italski doseljenici, no s vremenom su građansko pravo dobili i svi stanovnici Cibala. Grad svoj najveći procvat doživljava upravo u drugoj polovici 3. te u 4. stoljeću. U to vrijeme postojala je gradska uprava, a pronalasci brojnih keramičarskih peći svjedoče o razvijenoj industriji keramičkih proizvoda. Tijekom 4. i 5. stoljeća mnoge gradove pogađa sudbina propadanja, pa je tako bilo i s Cibalom. Iako se život nastavlja na području, gradska uprava prestaje funkcionirati u do tada poznatom obliku.

Vjerski život na području Vinkovaca razvijao se kako su se razvijale kulture koje su ovdje živjele. U rimsko doba štovala se većina važnijih bogova, a u prvoj polovici 3. stoljeća Cibale postaju i kršćansko sjedište te imaju svog biskupa. Iz tog vremena potječu i dva gradska mučenika: Euzebije i Polion. Euzebije je bio biskup, a Polion pisar u biskupiji te su obojica mučeničkom smrću umrla za svoju vjeru. Iz rimskog doba ostao je još podatak da su s tog područja potekla dva rimska cara.Raspadom Rimskog carstva na ovom području ostaju živjeti romanizirani starosjedioci, a u isto vrijeme prodiru i barbarska plemena Germana. Germani prihvaćaju rimske zakone i običaje, koriste se dostupnim građevinskim objektima, izrađuju keramiku i nakit u starim radionicama te počinju kovati svoj novac koristeći se starom rimskom kovnicom u Sirmiju. Tijekom 6. i 7. stoljeća prestaje život na području grada i to traje sljedećih tisuću godina. Tek početkom 16. stoljeća na ovom području razvija se ranonovovjekovno naselje koje se spominje pod imenom Vinkovci.

Sažeti prikaz bogate povijesti Vinkovaca samo ide u prilog tome koliko je ovo područje bilo primamljivo za život svima koji su se ovdje našli. Danas, Vinkovci rade na oživljavanju povijesnih činjenica čemu posebno doprinosi Gradski muzej u kojem se nalaze pronalasci iz raznih doba postojanja naselja.

Više o Vinkovcima pročitajte na stranicama Turističke zajednice grada Vinkovaca.

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju