Na prvome mjestu najrasprostranjenijih jezika nalazi se kineski, kao službeni jezik Narodne Republike Kine, Singapura i Tajvana, a slijede španjolski, engleski i arapski.