Davne 1812. godine, geolog Frederich Mohs osmislio je nešto što će kasnije postati Mohsova skala čvrstoće minerala. Za ovu skalu odabrao je deset najuobičajenijih i lako dostupnih minerala. Važno je napomenuti da je za polaznu točku uzet mineral talk i prema njemu je određivao tvrdoću drugih minerala.

Kako je odredio tvrdoću? Ako ispitivani mineral može zarezati površinu drugog minerala onda je on tvrđi od tog minerala. U nastavku je Mohsova tablica s referentnim mineralom, oznakom čvrstoće i najčešćom upotrebom.

Mineralna čvrstoća 1 – talk – koristi se kao puder
Mineralna čvrstoća 2 – gips – koristi se u medicini
Mineralna čvrstoća 3 – kalcit – koristi se u građevini i poljoprivredi
Mineralna čvrstoća 4 – fluorit – koristi se u zubnim pastama
Mineralna čvrstoća 5 – apatit – koristi se kao gnojivo u poljoprivredi
Mineralna čvrstoća 6 – ortoklas – koristi se kao drago kamenje
Mineralna čvrstoća 7 – kvarc – koristi se u proizvodnji stakla
Mineralna čvrstoća 8 – topaz – koristi se kao drago kamenje
Mineralna čvrstoća 9 – korund – koristi se kao sredstvo za brušenje
Mineralna čvrstoća 10 – dijamant – koristi se za izradu nakita
 

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju