Jugozapadna Australija skriva šumu s tisuću vapnenačkih tornjeva u kojoj vlada zaglušujuća tišina. Bez vegetacije, životinja ili ljudi, pustinja Pinnacles (pustinja tornjeva) idealna je lokacija za snimanje znanstveno-fantastičnih filmova.

Tijekom tisuća godina stupovi su se skrivali pod pijeskom. Nalaze se na dva sata vožnje od grada Cervantesa, a malobrojni posjetitelji dolaze u terenskim vozilima robusnih guma. Nazubljene stijene dižu se do 15 metara u visinu na prostoru od 4 četvorna kilometra.Neke su male poput mobitela, a druge velike kao kuća. Neravne površine nalikuju na pčelinje saće, a razlikuju se oblikom i bojom koja varira od zlatne do sive. Kameni tornjevi stari su oko 25.000 godina, ali budući da ih Aboridžini nisu spominjali, smatra se da su iz pijeska izbili tek nedavno.

>Posebna po svemu: Zemlja klokana, koala i jako čudnih zakona!

Priljepci i školjke iz toplih mora pretvorili su se u vapenenački pijesak te su snagom valova i vjetra nastale dine koje je prekrio biljni pokrov zahvaljujući vlažnim zimama. Mreža korijena, istrunula vegetacija i kisele kiše koje su djelomično rastopile pijesak bili su najvažniji faktori za nastanak pustinje tornjeva. Linije na stupovima pokazuju slojevitost pijeska koja je nastajala godinama.