Povodom Svjetskog dana šuma, 21. ožujka, i Svjetskog dana voda, 22. ožujka, Park prirode Medvednica organizira već tradicionalnu veliku proljetnu akciju čišćenja otpada.

Akciju čišćenja započet će zaposlenici Parka prirode Medvednica i Hrvatskih šuma u tjednu od 11. do 15. ožujka prikupljanjem glomaznog otpada na više lokacija te sitnog otpada duž uzlaznog i silaznog kraka Sljemenske ceste kako bi pripremili efikasniji odvoz otpada s tih lokacija.

Svi zainteresirani građani velikoj akciji čišćenja mogu se pridružiti u subotu 16. ožujka 2024. godine od 9 do 14 sati. Sve potrebno za čišćenje, vreće, rukavice i dezinficijensi, bit će osigurano.

Za sudjelovanje u velikoj akciji čišćenja Medvednice potrebno se prijaviti na info@pp-medvednica.hr do 9. ožujka 2024. godine. Nakon zaprimljenih prijava Park prirode formirat će timove po lokacijama, o čemu će svi prijavljeni na vrijeme biti obaviješteni.

Ove će godine akcija čišćenja biti organizirana na lokacijama u istočnom dijelu Parka prirode Medvednica, duž potoka Kašina i Vukov dol te županijsku cestu prema Pili od Horvatovih stuba do Rakovih nogu.

Uz uklanjanje i zbrinjavanje otpada cilj ove akcije je i educirati javnost o potrebi savjesnog zbrinjavanja otpada te na taj način utjecati na svijest građana ali i na pozitivnu promjenu ponašanja. 

Organizator akcije je Javna ustanova Park prirode Medvednica, a partneri su Hrvatske šume d.o.o. - Uprava šuma podružnica Zagreb, Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Zagreb, Grad Zagreb, Zagrebački Holding d.o.o., podružnica Čistoća te Općina Stubičke Toplice.

  Novo otkriće: Supercrv bi mogao pomoći u spašavanju okoliša od plastike Supercrv - 1 Supercrv - 2 Supercrv - 4 +0 Supercrv - 3

 

Najlakši put do novih ideja za putovanja. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju