U Zagrebu, 09.09.2019.

Priređivač nagradnog natječaja Go2Digital d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, OIB: 81297941099 (u daljnjem tekstu: Priređivač), priređuje nagradni natječaj pod nazivom “Samsung Galaxy Note10+: Probudite umjetnika u sebi” (u daljnjem tekstu: Natječaj), utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Samsung Galaxy Note10+: Probudite umjetnika u sebi“
(u daljnjem tekstu: Pravila)

ČLANAK 1.

Svrha Nagradnog natječaja jest promocija proizvoda Samsung Galaxy Note10+.

ČLANAK 2.

Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom „ Samsung Galaxy Note10+: Probudite umjetnika u sebi“ na mreži digitalnih citylighta, web stranici punkufer.hr/osvojitenote10plus te putem web/mobilne aplikacije.

Natječaj će trajati od 9. rujna do 15. listopada 2019. godine

ČLANAK 3.

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranici: punkufer.hr/osvojitenote10plus-pravila uoči početka Natječaja. Sudjelovanjem u Natječaju, korisnici prihvaćaju ova Pravila.

ČLANAK 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje za vrijeme trajanja natječaja snime fotografiju u interakciji s web/mobilnom aplikacijom ili digitalnim citylightom na sljedećim lokacijama:

  • ZAGREB; City Center One West, City Center One East, Arena Centar, Avenue Mall, Trg bana Josipa Jelačića 01, Cvjetni Trg, Tkalčićeva
  • SPLIT; City Center One Split
  • RIJEKA; Tower Centar
  • ZADAR; Supernova Zadar

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

ČLANAK 5.

Mehanika prijave na nagradni natječaj je sljedeća:

Sudionik pristupa web/mobilnoj aplikaciji ili dolazi do digitalnog citylighta na lokacijama navedenim u članku 4 te aktivira fotografiranje s uređaja. Nakon što je Sudionik fotografiran, u mogućnosti je na digitalnom citylightu koristiti touchscreen na kojem će pokreti njegove ruke aktivirati olovku, a pomoću koje je moguće dodatno dorađivati fotografiju. Na web/mobilnoj aplikaciji moguće je dorađivanje fotografije koristeći miša ili pokretom prsta. Prijavljena fotografija se nakon odobrenja administratora učitava na web stranicu punkufer.hr/osvojitenote10plus gdje svi posjetitelji mogu glasovati, a tri sudionika natječaja čije fotografije prikupe najviše glasova osvajaju nagrade.

U slučaju fotografiranja putem digitalnog citylighta, sudionik može preuzeti fotografiju slanjem na vlastitu e-mail adresu, a kod fotografiranja putem web/mobilne aplikacije fotografiju može preuzeti direktno u aplikaciji i/ili podijeliti je na Facebook društvenoj mreži.


(posebne napomene za web/mobilnu aplikaciju)

Aplikacija na desktop uređajima omogućava fotografiranje ukoliko korisnik kroz postavke svog uređaja i web preglednika aktivira kameru i dopusti aplikaciji korištenje kamere njegovog uređaja, te ako aplikaciji pristupa kroz sljedeće web preglednike: Chrome, minimalna verzija 60, Firefox minimalna verzija 56, Edge minimalna verzija 15. Aplikacija ne podržava fotografiranje ukoliko korisnik na desktop uređaju nije aktivirao kameru i nije dopustio aplikaciji korištenje kamere njegovog uređaja i/ili koristi druge verzije web preglednika od gore navedenih, što uključuje i sve verzije Internet Explorera i sve verzije Safarija

Aplikacija na mobilnim uređajima omogućava fotografiranje ukoliko korisnik kroz postavke svog uređaja i web preglednika aktivira kameru i dopusti aplikaciji korištenje kamere njegovog uređaja, te ako aplikaciji pristupa kroz niže navedene web preglednike Android Chrome minimalna verzija 60, Android Firefox minimalna verzija 60, iOS Safari minimalna verzija 11.2 Aplikacija ne podržava fotografiranje ukoliko korisnik na mobilnom uređaju nije aktivirao kameru i nije dopustio aplikaciji korištenje kamere njegovog uređaja i/ili koristi druge verzije web preglednika i operativnih sustava od gore navedenih.

Prijavom na Natječaj Sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci te prijavljeni sadržaj, mogu javno objaviti, koristiti od strane Priređivača u promotivne svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu te jamče da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj, da nisu povrijeđena autorska prava te da prenose na Priređivača isključivo pravo korištenja svojeg prijavljenog sadržaja bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno. U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koji su zadovoljile uvjete iz Članka 4 ovih Pravila.

ČLANAK 6.

Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci (e-mail) koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i promocije ovog Natječaja i/ili ponude Priređivača.

Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira u slučajevima iz članka 7. ovih Pravila koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradnog Natječaja. U slučaju mogućih netočnosti podataka ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe članka 7. ovih Pravila.

ČLANAK 7.

Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik ne postupa u skladu s ovim Pravilima sudionik ne odgovara na upit Priređivača/tehničkog izvođača u slučaju opravdanje sumnje u manipulaciju rezultata Natječaja sudionika u roku od 24 sata na kontaktne podatke iz članka 6. ovih Pravila;
  • Sudionik je povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili sustava, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare, u skladu s odredbama Kaznenoga zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

ČLANAK 8.

Ukupan nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Smartphone Samsung Galaxy Note 10+, smartphone Samsung Galaxy Note 10 i Samsung držač za mobitel.

Osvajanje nagrade

Nagradu Samsung Galaxy Note 10+ osvaja korisnik s najvećim brojem glasova, Samsung Galaxy Note10 korisnik s drugim najvećim brojem glasova te Samsung držač za mobitel osvaja korisnik s trećim najvećim brojem glasova. Svi posjetitelji stranice mogu glasovati, no jedna osoba može glasovati samo za jednu fotografiju. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.Glasanje je omogućeno isključivo s teritorija Republike Hrvatske.

ČLANAK 9.

Svaki dobitnik će biti obaviješteni o osvajanju nagrade najkasnije 7 dana od završetka natječaja putem e-mail adrese koju je upisao/la u prijavi za Natječaj. Kako bi preuzeo/la nagradu dobitnik se mora javiti u roku od 7 dana od kontaktiranja Priređivača.

Ako se dobitnik ne javi Priređivaču u navedenom roku odabire se novi dobitnik – sljedeći korisnik na rang listi. Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

ČLANAK 10.

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. Priređivač može promijeniti pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku te o tome obavijestiti javnost objavom novih pravila na web stranici punkufer.hr/osvojitenote10plus-pravila

ČLANAK 11.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Priređivač upotrebljava osobne podatke samo i isključivo za svrhe za koje su prikupljeni: - fotografiranje na digitalnim citylightima ili putem mobilne web aplikacije, slanje email zahvalnice, objave na web stranicama i drugim citylightima za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, što uključuje i objavu imena dobitnika nagrada na web stranici punkufer.hr/osvojitenote10plus

Priređivač se obvezuje da osobne podatke i fotografije neće koristiti u komercijalne svrhe, a da prethodno nije dobio suglasnost korisnika.

Priređivač neće čuvati osobne podatke i prikupljene fotografije dulje nego što je potrebno obzirom na svrhe prikupljanja ili dulje nego što je to predviđeno važećim zakonom.

Priređivač je ustanovio mjere zaštite kako bi mogao omogućiti, povjerljivost, sigurnost i cjelovitost osobnih podataka.

Pristup osobnim podacima ograničen je na zaposlenike Priređivača koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila povjerljivosti.

ČLANAK 12.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.