PRAVILA SUDJELOVANJA U KVIZU ZNANJA I KREATIVNOSTI „SURVIVE THE QUIZZ“

 

ČLANAK 1.

Nova TV d.d., Buzinski krči 1, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) organizira kviz znanja pod nazivom „Survive The Quizz“ (u daljnjem tekstu: kviz znanja) za čitatelje internetskog portala www.punkufer.hr i dnevnik.hr.

 

ČLANAK 2.

U periodu od 06.03.2023. do 24.04.2023. čitatelji portala punkufer.hr imaju priliku sudjelovati u kvizu znanja. Kviz znanja je moguće pokrenuti na stranicama punkufer.hr, a sudjelovanjem i registracijom za sudjelovanje u kvizu znanja i kreativnosti te potvrdom ovih Pravila sudionici izjavljuju da su suglasni s ovim Pravilima.

Nagradni fond čini jedna novčana nagrada, isplaćena u obliku nagradnog kupona (Aircash Mastercard prepaid kartica), u vrijednosti:

1 x 800 Eura.

*Aircash nagradni kupon može biti iskorišten isključivo putem Aircash Mastercard prepaid kartice za kupovinu proizvoda i usluga na svim prodajnim mjestima, uključujući i kupovinu preko interneta, koja kao sredstvo plaćanja prihvaćaju Aircash Mastercard prepaid karticu. Na Aircash Mastercard prepaid karticu primjenjuju se uvjeti izdavatelja kartice dostupni na https://aircash.eu/hr/opci-uvjeti-aircash-kartice/.
Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, niti je moguće zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Kako bi postali sudionik kviza znanja, potrebno je:

  • Registrirati se s osobnim podacima (korisnički ime, email, broj telefona) na platformi kviza na www.dnevnik.hr,
  • Suglasiti se s ovim Pravilima,
  • Pobjednik kviza znanja bit će sudionik koji je sudjelovao u kvizu i točno odgovorio na najveći broj postavljenih pitanja odnosno na pitanja sa najvećim brojem bodova, i skupio najveći broj bodova.

Sudionici imaju mogućnost za osvajanjem samo jedne nagrade i u kviz se mogu prijaviti samo jednom.


Kviz znanja je namijenjen svim građanima Republike Hrvatske starijima od 18 godina, a u koliko se kasnije ustvrdi kako je dobitnik maloljetna osoba – biti će diskvalificiran, te neće biti u mogućnosti preuzeti nagradu.

 

ČLANAK 3.

Kviz se održava u razdoblju od 06.03.2023. do 24.04.2023.

Svim sudionicima koji se registriraju i pokrenu kviz biti će postavljena pedeset (50) pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedno točan odgovor, a na koja moraju točno odgovoriti u za to zadanom roku.

Kviz znanja traje 50 dana i sadrži 50 pitanja, svaki dan novo pitanje.

Svako pitanje donosi određen broj bodova koji se zbrajaju te prikazuju na profilu svakog registriranog natjecatelja. Točan broj bodova koje svako pitanje nosi, vidljivo je na ekranu kod svakog postavljenog pitanja.

Pobjednik kviza je natjecatelj koji po završetku kviza prikupi najviše bodova. Nije nužno da natjecatelj odgovori na sva pitanja, već da odgovaranjem na ponuđena pitanja prikupi najviše bodova.

Vrijednost bodova prema rednom broju pitanja:

1.-10. pitanje = 10 bodova
11. – 20. pitanje = 50 bodova
21. - 30. pitanje = 100 bodova
31. – 40. pitanje = 150 bodova
41. – 50. pitanje = 200 bodova

Maksimalan broj bodova na točno odgovorenih 50 pitanja iznosi 5100 bod.

U slučaju da više natjecatelja ima isti broj bodova, koji predstavlja najveći broj postignutih bodova, novčanu nagradu podijelit ćemo, u jednakim omjerima, svim natjecateljima s ostvarenim najvećim brojem bodova.

Ime dobitnika objavit ćemo u roku od 14 dana po završetku kviza, na stranicama punkufer.hr

Dobitniku će nagrada biti uručena u roku od 30 dana od stupanja u kontakt organizatora s dobitnikom. 

  

ČLANAK 4.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, kontakt mobitel, e-mail adresa) radi sudjelovanja u kvizu znanja i kreativnosti, uključujući radi kontaktiranja sudionika u svrhu provedbe kviza znanja i kreativnosti i uključujući radi korištenja podataka o sudioniku-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.
Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.
Tri mjeseca nakon završetka kviza znanja I kreativnosti briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika kviza znanja I kreativnosti.
NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hrprivatnost@novatv.hr.
Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici kviza znanja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u kvizu znanja i brzine pod nazivom „Survive The Quizz“ objavljenih na web stranici punkufer.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja kviza znanja i kreativnosti.
U svakom trenutku tijekom kviza znanja i kreativnosti Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 5.

 

ČLANAK 5.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u kvizu znanja i kreativnosti, može to učiniti na način da pošalje e-mail na info@punkufer.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz kviza znanja i kreativnosti.

 

ČLANAK 6.

Sudjelovanjem u kvizu znanja i kreativnosti Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na kviz znanja i kreativnosti istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na kviz znanja i kreativnosti odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg sudjelovanja.

 

ČLANAK 7.

Tijek kviza znanja i kreativnosti nadgledati će zaposlenici Priređivača.

 

ČLANAK 8.

Smatra se da su sudjelovanjem u kvizu znanja i kreativnosti Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

 

ČLANAK 9.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti ova Pravila u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti te natjecanje u potpunosti prekinuti, objavom na stranicama na kojima su objavljena ova pravila. Priređivač može svojom diskrecijskom odlukom iz kviza isključiti one natjecatelje za koje postoje razumni razlozi za sumnju da se u odgovaranju na pitanja koriste nedopuštenim sredstvima poput pomoćnih softwerskih/hakerskih rješenja kojima postižu brzinu odgovaranja koja nije razumno moguća uporabom osobnog računala.

 

ČLANAK 10.

Svaka promjena vezana uz ova Pravila biti će objavljena na portalu www.punkufer.hr. uz ovaj dokument.
NOVA TV d.d.